Om forsamlingshuset

Forsamlingshuset er fra 1912, dets oprindelige formål var at få rejst et hus, hvori der kunne afholdes foredrag over religiøse, historiske samt landsøkonomiske emner. Samtidig skulle huset benyttes til gymnastik, til selskabelige sammenkomster af gamle og unge, til møder, familiefester og lignende.

Forsamlinghuset gennemgik en omfattende renovering i årene 1967-69, hvor det blev ombygget efter datidens regler. Sidenhen er huset løbende blevet renoveret, og bliver stadigvæk renoveret, når tingene ældes. Idag fremstår huset som et moderne hus, men stadigvæk med den gamle stil som der hører sig til i et klassisk forsamlingshus.

Hver torsdag aften benyttes forsamlingshuset til bankospil, hvor folk i alle aldre fra Hjorshøj og omegn mødes til hyggelige timer.

Samtidig arrangeres der årligt julemarked i december måned.

 

Huset kan udlejes til fester og anden sammenkomst, dog ikke ungdomsfester.

Der udlejes ikke nytårsaften.

 

 

Husk banko hver torsdag!

42 uger om året

Banko i uge 35: 

Opstart 31. august 2023

Det Gyldne Tal:

Rækkegevinst: Kød

 

 

 

Powered by Søgaard & Co.

Hjortshøj Forsamlingshus - Smedebakken 8, 8530 Hjorshøj - Tlf. 86 22 14 89 - Info@hjortshoejforsamlingshus.dk