Om forsamlingshuset

Forsamlingshuset er fra 1912, dets oprindelige formål var at få rejst et hus, hvori der kunne afholdes foredrag over religiøse,

historiske samt lands økonomiske emner. Samtidig skulle huset benyttes til gymnastik, til selvskabelige sammenkomster af gamle

og unge, til møder og familiefester og lignende.

Forsamlinghuset gennemgik en omfattende renovering i årene 1967-69, hvor det blev ombygget efter datidens regler, sidenhen er

huset løbende blevet renoveret, og bliver stadigvæk renoveret, når tingene ældnes. Idag fremstår huset som et moderne hus, men stadigvæk

med den gamle stil som der høre sig til i et Forsamlingshus.

Hver torsdag bruges huset til Bankospil, hvor folk fra Hjorshøj og omegn mødes til hyggelige timer.

Samtidig arrangeres der årlig Julemarked i December måned.

 

Huset kan udlejes til fester og anden sammenkomst, dog ikke Ungdomsfester.

Samt udlejes ikke Nytårsaften

 

 

Husk Banko hver torsdag!

42 uger om året

 

Rækkegevinst i uge : 

"Det gylne tal pulje"

kr.

"Spil 16 pulje"

kr. 

NYHED !!

 

 

 

Powered by Søgaard & Co.

Hjortshøj Forsamlingshus - Smedebakken 8, 8530 Hjorshøj - Tlf. 86 22 14 89 - Info@hjortshoejforsamlingshus.dk